Slovensko - kam na hory

15.04.2020

Územie Slovenska je členité a rozmanité, pokrýva ho niekoľko pohorí a deväť národných parkov. Milovníci horskej turistiky si tu určite prídu na svoje. Na západe krajiny sa rozprestierajú Karpaty, na severe sú to Tatry, ktoré patria k najvyšším pohoriam Európy. Úžasné možnosti turistiky ponúkajú Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, Slovenský Raj, Pieniny, či Strážovské vrchy. V národných parkoch Muránska Planina a Slovenský kras nájdete jedinečné prírodné útvary a scenérie, v hlbokých lesoch Polonín, Čergova alebo Poľany zas môžete pozorovať život divokej zveri.

Tatranský národný park - TANAP je našim najstarším národným parkom. Zahŕňa vysokohorskú oblasť Tatier - najvyšších európskych veľhôr, severne od Álp. Na území TANAP-u majú svoj domov mnohé chránené horské rastliny (plesnivec alpínsky), aj vzácne živočíchy ako orol skalný, kamzík a svišť tatranský. Nachádza sa tu najvyšší vrch Slovenska Gerlachovský štít (2655m) a vyše 100 horských plies (najznámejšie sú Štrbské a Popradské pleso). Jedinou prístupnou jaskyňou je Belianska.

Národný park Nízke Tatry - náš najväčší národný park, zaujímavý mnohými jaskyňami a krasovými útvarmi. Nachádza sa na strednom Slovensku. Ochranné pásmo NAPANT-u má rozlohu 1 102 km2 a charakterizujú ho dlhé doliny, hlboké rokliny a strmé skalnaté útesy. Žije tu mnoho našich šeliem ako medveď, rys či vlk, ale aj kamzík a svišť vrchovský. Najvyššími vrchmi Nízkych tatier sú Ďumbier a Chopok, najznámejšou jaskyňou je Demänovská.

Národný park Slovenský raj - patrí medzi najmladšie národné parky, rozprestiera sa medzi Spišom a Gemerom. Jeho pomenovanie vzniklo vďaka jedinečným prírodným krásam, ktoré tu nájdete. Slovenský raj v sebe ukrýva unikátne krasové útvary a jaskyne, hlboké riečne kaňony, rokliny a tiesňavy s vodopádmi, cez ktoré môžete prejsť lávkami a rebríkmi. Nájdete tu aj Dobšinskú ľadovú jaskyňu - jednu z najväčších na svete. 90% plochy parku pokrýva smrekový les, žije tu niekoľko druhov lesnej zveri, ako je medveď, rys, vlk, jeleň, či srnky a diviaky.

Pieninský národný park - PIENAP je našim najmenším národným parkom, leží na hraniciach s Poľskom. Preteká ním rieka Dunajec, po ktorej sa dá plaviť na pltiach a pozorovať jeho nádhernú scenériu. Ochranné pásmo tvorí celé územie Zamaguria, lesy striedajú polia, lúky a pasienky. Táto oblasť je bohatá na vzácne druhy rastlín a motýľov. Na bralách a lesných chodníkoch môžete vidieť rysa ostrovida, vo vodách Dunajca zas vydru riečnu. Komplex Haligovských vápencových skál v sebe ukrýva množstvo jaskýň, najvyšší vrch má názov Tri koruny.

Národný park Malá Fatra - leží na severe Slovenska, medzi jeho vzácnosti patria tiesňavy, rokliny, skalné štíty a hrebeňovka. Hlavným predmetom ochrany je územie s rozmanitými formami reliéfu a vzácnou flórou a faunou. K najnavštevovanejším častiam parku patrí Šútovský vodopád, Horné a Dolné Diery, z vrcholov je to Malý a Veľký Rozsutec a Veľký Fatranský Kriváň.

Národný park Veľká Fatra - leží v severozápadnej časti stredného Slovenska, na území regiónov Turiec a Liptov. Patrí medzi naše najväčšie a najvyššie pohoria, najvyšším vrchom je Ostredok (1592m). Typické pre neho sú súvislé lesy, dlhé doliny a najväčšia oblasť výskytu tisu obyčajného. Ide o rozsiahle územie s členitým povrchom, charakteristické okrem hôr aj krasovými útvarmi a pestrou flórou a faunou. Najznámejším strediskom v blízkosti sú Donovaly.

Národný park Muránska planina - park s divokou krasovou prírodou, takmer bez ľudského zásahu sa rozprestiera na hranici stredného a východného Slovenska. Na vysokom brale stoja zrúcaniny hradu Muráň, nachádza sa tu viac ako 300 jaskýň a 15 priepastí. Reliéf krajiny dotvárajú krasové pramene, kaňony a skalné veže. Rastie tu niekoľko druhov vzácnych rastlín, zo živočíchov tu nájdeme vlka, medveďa, či rysa ostrovida.

Národný park Poloniny - je najvýchodnejším národným parkom, s rozľahlými bukovo - jedľovými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok a Havešová. Rozprestiera sa na slovensko - poľsko - ukrajinskom pohraničí v pohorí Bukovské vrchy. Takmer 80% rozlohy parku tvoria lesy so zaoblenými hrebeňmi. Na jeho území sa nachádza mimoriadna koncentrácia vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov. Okrem medveďa, vlka, rysa a mačky divej je jediným miestom kde na Slovensku žije zubor hôrny.

Národný park Slovenský kras - leží na juhu Slovenska, pri hraniciach s Maďarskom. Je najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov - nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí. Najzaujímavejšími miestami národného parku je Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica.


CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI

Chránená krajinná oblasť Kysuce - zaujímavosťou tohto regiónu sú okrem nádhernej prírody kamenné gule, Korňanský ropný prameň, osada Vychylovka so skanzenom a unikátnou lesnou železničkou.

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy - je miestom zaujímavých pohorí, hustých lesov a malebných kotlín. Známym turistickým centrom je horská obec Čičmany.

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty - charakterizujú ju skalné a krasové útvary. Nachádza sa tu jediná prístupná jaskyňa na západnom slovensku - Jaskyňa Driny.

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy - táto oblasť v sebe ukrýva súbor banských diel. Je najväčším vulkanickým pohorím a osobitným prvkom krajiny sú umelé jazerá - tajchy.

Chránená krajinná oblasť Poľana - charakterizujú ju husté lesy a jedinečné horské lúky. Medzi zaujímavosti patrí sopka Poľana, vrch Hrb, ktorý je geografickým stredom Slovenska, rôzne skalné útvary a 15m vysoký vodopád.