Terezín - temná pevnosť v Česku

05.10.2017

Koncentračný tábor Terezín, vybudovaný v opevnenom českom meste sa stal počas druhej svetovej vojny najväčším českým koncentračným táborom. Opevnenie bolo pôvodne postavené v roku 1790 Jozefom II. ako obrana proti vpádom Prusov a má dve časti - Veľkú a Malú pevnosť. V Malej pevnosti, ktorá pred vojnou dlhodobo slúžila ako väzenie bola v roku 1940 nacistami zriadená väznica Gestapa. Z Veľkej pevnosti vznikol v roku 1941 zberný a tranzitný tábor pre židovské obyvateľstvo Čiech a Moravy. 

Malá pevnosť mala celkom štyri väzenské dvory, prevažnú časť väzňov tvorili českí "odporcovia režimu". Odhaduje sa že počas druhej svetovej vojny sem bolo z rôznych pracovísk Gestapa poslaných asi 27 000 mužov a 5 000 žien. Okolo 8 000 ľudí prišlo o život v iných táboroch, do ktorých boli z Terezína deportovaní, 2500 ich zomrelo na následky mučenia a ťažkých životných podmienok, 250 väzňov tu bolo priamo popravených. 

Bránami koncentračného tábora Terezín, vrátane Veľkej pevnosti prešlo celkom okolo 140 000 ľudí, z toho asi 35 000 tu zahynulo. Dnes je opevnené mesto Terezín jedným veľkým pamätníkom pripomínajúcim jeho temnú minulosť a zahŕňa niekoľko pietnych miest, expozícií a pomníkov. 

Malá pevnosť je Národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou stálej expozície, okrem toho sa tu konajú krátkodobé výstavy a premietania dokumentárnych filmov. Pri vstupe sa rozprestiera Národný cintorín, ktorý vznikol v roku 1945 na počesť obetiam Terezínu a je tu pochovaných okolo 10 000 ľudí. V samotnej pevnosti máte možnosť vidieť na vlastné oči podmienky v akých žili väzni, nahliadnuť do ich ciel a pozrieť si časti opevnenia, ktoré obklopuje celé mesto. Gestapo tu často využívalo Sonderbehandlung - popravy bez súdneho procesu, ktoré sa vykonávali zastrelením v priestoroch bývalej vojenskej strelnice.

Múzeum ghetta sídli v budove bývalej terezínskej školy. Stála expozícia obsahuje stovky dokumentov, kresieb, listov, predmetov, videozáznamov a vznikla v spolupráci s bývalými väzňami terezínskeho ghetta. V múzeu sú poriadané aj sezónne výstavy a premietania dokumentárnych filmov. Židovský cintorín s krematóriom je v súčasnosti upravený ako pietne miesto. V bývalom krematóriu sa nachádza stála expozícia o úmrtnosti a pochovávaní v terezínskom ghette. Medzi ďalšie pamätné miesta patrí Pietne miesto pri Ohře, Kolumbárium s časťou opevnenia, obradnou miestnosťou a márnicou a bývalá Magdeburská kasárňa, kde sídlia stále expozície.