Voľný pohyb v rámci EÚ majú zabezpečiť COVID pasy

18.03.2021

Zdroj: SITA

Európska komisia (EK) v stredu predložila návrh na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia, ktorého cieľom je uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov Európskej únie (EÚ) v rámci bloku. Takzvaný COVID pas má dokázať, že je osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 alebo má negatívny výsledok testu alebo prekonala ochorenie COVID-19. Opatrenie bude dočasné a pozastaví sa po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spojitosti s ochorením vyhlási koniec medzinárodnej núdzovej situácie v oblasti zdravia.

Digitálne zelené osvedčenie bude k dispozícii bezplatne, v digitálnom alebo papierovom formáte. Obsahovať bude obmedzený súbor informácií - meno a priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania, príslušné informácie o očkovacej látke/teste/prekonaní ochorenia a jedinečný identifikátor - ktoré bude možné kontrolovať iba na účel potvrdenia a overenia pravosti a platnosti osvedčenia. COVID pasy budú obsahovať QR kód s potrebnými kľúčovými informáciami, ako aj digitálny podpis zaisťujúci pravosť osvedčenia. 

Nárok na digitálne zelené osvedčenie by mali mať všetci občania, očkovaní aj neočkovaní. Pre cestujúcich so zeleným osvedčením by malo platiť rovnaké právo. Aby bol návrh digitálnych zelených osvedčení pripravený do leta, musí ho ešte urýchlene prijať Európsky parlament a Rada. Členské štáty EÚ musia zároveň zaviesť rámec dôvery a potrebné príslušné technické normy. Cieľom je, aby technická práca a návrh boli dokončené v nadchádzajúcich mesiacoch.